Kunne blitt verna, men slik blir det etter alt å dømma ikkje, grunna forfallet på nóthengja i midten.
Kunne blitt verna, men slik blir det etter alt å dømma ikkje, grunna forfallet på nóthengja i midten.

Mistar fredningsstatus