FASTLEGE-MANGEL: Rundt 100.000 nordmenn står no utan tilbod om fastlege. Fleire meiner situasjonen er alvorleg og krev at sentrale styresmakter kjem på banen for å løysa krisa. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
FASTLEGE-MANGEL: Rundt 100.000 nordmenn står no utan tilbod om fastlege. Fleire meiner situasjonen er alvorleg og krev at sentrale styresmakter kjem på banen for å løysa krisa. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fleire fryktar fastlegeordninga kan bryta saman