Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon (i bakgrunnen) deltar i en aksjon for renere strender på øya Østre Bolæren utenfor Nøtterøy tirsdag ettermiddag, i forbindelse med strandryddedagen 10. mai. Kronprinsparet står ved søppelsamlinga etter å ha ryddet stranden sammen med elever på 7. trinn ved Vikersund skole som er på leirskole på øya.
Foto: Vegard Grøtt / NTB / NPK
Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon (i bakgrunnen) deltar i en aksjon for renere strender på øya Østre Bolæren utenfor Nøtterøy tirsdag ettermiddag, i forbindelse med strandryddedagen 10. mai. Kronprinsparet står ved søppelsamlinga etter å ha ryddet stranden sammen med elever på 7. trinn ved Vikersund skole som er på leirskole på øya. Foto: Vegard Grøtt / NTB / NPK

1,5 millionar nordmenn har delteke i frivillig opprydding

35 prosent av nordmenn over 15 år har delteke på ein eller fleire ryddeaksjonar dei siste ti åra, viser ei ny undersøking.

– Ti år med frivillig opprydding har bidrege til å setja søkjelyset på marin forsøpling som miljøproblem og skapt grunnlag for ein stor vilje til å jobbe førebyggjande lokalt og nasjonalt så vel som internasjonalt, seier dagleg leiar Lise Keilty Gulbransen i foreininga Hold Norge Rent.

Ifølgje spørjeundersøkinga deira har rundt 1,5 millionar nordmenn bidrege i ryddearbeid på tvers av landet dei siste ti åra. I 2020 åleine vart det gjennomført 4.100 ryddeaksjonar i Noreg og plukka 1.400 tonn søppel, inkludert tau, plastpellets, armeringsfibrar, isopor og uidentifiserbare plastbitar.

Det vart gjennomført flest ryddeaksjonar i Nordland fylke, tett følgd av Vestland på andreplass og Viken på tredjeplass. Det er òg Nordland som har plukka flest kilo søppel til saman.

Aksjonen jobbar spesielt for å unngå marin forsøpling, som er eit stort miljøproblem i verda. Kvart einaste år hamnar så mykje som 8 til 12 millionar tonn plast i havet, ifølgje Verdsnaturfondet (WWF). Det svarer til om lag 15 lastebillass i minuttet. NPK/NTB