Line Vik frå legekontoret og Synneve Nordstrand frå heimetenestene ber fastbuande og alle som eig fritidseigedomar om å hengja husnummeret sitt opp godt synleg frå vegen. Det er eit tiltak som kan spara tid når det står om minuttar.
Line Vik frå legekontoret og Synneve Nordstrand frå heimetenestene ber fastbuande og alle som eig fritidseigedomar om å hengja husnummeret sitt opp godt synleg frå vegen. Det er eit tiltak som kan spara tid når det står om minuttar.

Treng husnummer godt synleg