Totalforbod mot åpen eld i Austevoll.
Totalforbod mot åpen eld i Austevoll.

Totalforbod mot open eld i Austevoll

Brannsjefen i Austevoll innfører totalforbud mot å gjera opp open eld i kommunen med umiddelbar verknad.

– Årsaka er faren for gras- og lyngbrann, samstundes som det er redusert kapasitet med tanke på eksterne ressursar, til dømes skogbrannhelikopter, grunna pågåande aksjon i regionen, seier brannsjefen i Austevoll til eigne nettsider.