For å utforma best mogleg søknadar har Storebø vel gått rundt i nærområdet og knipsa bilete året rundt. Ny belysning på 1000-års staden er eit av ynskja deira.
For å utforma best mogleg søknadar har Storebø vel gått rundt i nærområdet og knipsa bilete året rundt. Ny belysning på 1000-års staden er eit av ynskja deira.

Frivillige på øyane:

Tek i eit tak for Storebø