Sterk mistillit og rekordoppmøte var eit tydeleg signal på at fleire ynskte nye styreleiarar i Austevoll kraftlag og AVA.
Sterk mistillit og rekordoppmøte var eit tydeleg signal på at fleire ynskte nye styreleiarar i Austevoll kraftlag og AVA.

Opprør på generalforsamlingane til Austevoll kraftlag og AVA