Fylkestinget har samrøystes vedteke fylkesrådmannen si tilråding om Austevollpakken.
Fylkestinget har samrøystes vedteke fylkesrådmannen si tilråding om Austevollpakken.

Fylkestinget har vedteke spleiselaget