Yassin El Hafedi og dei andre initiativtakarene ynskte velkomen til appellar og taler på piren i Bekkjarvik.
Yassin El Hafedi og dei andre initiativtakarene ynskte velkomen til appellar og taler på piren i Bekkjarvik.

Austevoll måla i regnbogen sine fargar