Med ein liten terrasse, to stolar og eit bord kan det vera freistande å nyta kaffien her når sola tittar fram.
Med ein liten terrasse, to stolar og eit bord kan det vera freistande å nyta kaffien her når sola tittar fram.

14 gode rutemeter