Foto: NTB / NPK
Foto: NTB / NPK

– Vellykka forsøk på oppdrett av raudspette