I frå Trafo-stasjonen i Bjelland og ned til siste møteplass før brua til Haukanes, skal det ikkje gjerast utbetringar i fylgje dei førebelse planteikningane til fylkeskommunen. Det meiner Terje van der Meeren er uhaldbart.
I frå Trafo-stasjonen i Bjelland og ned til siste møteplass før brua til Haukanes, skal det ikkje gjerast utbetringar i fylgje dei førebelse planteikningane til fylkeskommunen. Det meiner Terje van der Meeren er uhaldbart.

Kritisk til vegutbetringane i Bjelland