Helge André Njåstad (Frp) meiner det er
samfunnsnyttig å realisera Hordfast utan bruk av bompengar
Helge André Njåstad (Frp) meiner det er samfunnsnyttig å realisera Hordfast utan bruk av bompengar

Hordfast utan bompengar?