Arnstein Skotnes fann ein gong planten barlind inne på beitet til sauen, med daud smale som resultat.
Arnstein Skotnes fann ein gong planten barlind inne på beitet til sauen, med daud smale som resultat.

Giftige plantar tek livet av buskap