Vestland fylkeskommune har fått inn to anbod for drifting av fylkesvegen i Austevoll.
Fylkesrådmannen har gått utifrå same utgangspunkt som kommunestyret, forutan strekninga Aisen- Selbjørn bru, som kommunestyret forlenga til Liabrotet - Fagerbakke. Arkivfoto.

Fylkesrådmannen særs positiv til Austevollpakken