Hundvåkøy Samfunnshus var blant organisasjonane som fekk kommunale tilskot. Dei skal renovera ungdomsklubb.
Hundvåkøy Samfunnshus var blant organisasjonane som fekk kommunale tilskot. Dei skal renovera ungdomsklubb.

Desse får midlar frå kommunen