SNO har allereie dratt inn fleire garn etter tips frå publikum. Her har ein sjøaure gått i garnet. Foto: SNO/Miljødirektoratet
SNO har allereie dratt inn fleire garn etter tips frå publikum. Her har ein sjøaure gått i garnet. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Ulovleg fiske blir avslørt av tips

Rekordtidlege tips frå publikum har sørgd for ein effektiv start på lakseoppsynet for Statens naturoppsyn.

– Vi har aldri før fått så mange tips frå publikum om ulovleg fiske, så tidleg i sesongen. Som eit resultat av dette har vi allereie dratt inn fleire garn og levert politimeldingar for ulovleg fiske av sjøaure. Blant anna i regionar der sjøaurebestanden er sårbar, seier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO) i ei pressemelding.

SNO starta oppsynet for å kontrollere fastståande reiskap i sjøen i byrjinga av mars, i samarbeid med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Så langt har SNO tatt flest garn i Hardangerfjorden og Oslofjorden.

Garn med maskevidd større enn 32 millimeter som vert brukt til fangst av saltvassfisk, skal i perioden frå og med 1. mars til og med 30. september senkjast slik at heile fangstdelen står minst 3 meter under havoverflata.

– Vi er heilt avhengig av tips frå publikum for å beskytte sårbar sjøaure og laks mot ulovleg fiske, seier Kjørstad.

NPK/NTB