Det er ikkje så enkelt å posera når hundane trekkjer i alle retningar. Her er ein del av gjengen som møtte opp ved Vinnesvatnet. Kari Algrøy (t.h) vonar at fleire kjem med når det blir varmare i vêret.
Det er ikkje så enkelt å posera når hundane trekkjer i alle retningar. Her er ein del av gjengen som møtte opp ved Vinnesvatnet. Kari Algrøy (t.h) vonar at fleire kjem med når det blir varmare i vêret.

Frivillige på øyane:

Sosialiserer hundane