Knut Ove Hage markerer den historiske lasta om bord i "Slaatterøy". Foto: Kurt Ove Hage.
Knut Ove Hage markerer den historiske lasta om bord i "Slaatterøy". Foto: Kurt Ove Hage.

Smikklasta med kolmule

«Slaatterøy» kunne ta heile kolmulefangsten i ein tur, med den enorme lastekapasiteten på  nær 3500 kubikk i RSW-tankane. Eit bidrag i det grøne skiftet, meiner skipper Asle Halstensen.

Det er ikkje fullt før det renn over, sa dei i gamledagar. For fiskar Knut Ove Hage om bord i «Slaatterøy» set der ut som den gamle regla framleis gjeld. Sundag kunne skipper Asle Halstensen rapportera inn Noregs så langt største kolmulelast.

– Me kan ta heile kvota på ein tur, og  har med det halvert utsleppa våre, samanlikna med dei andre båtane, seier Halstensen. Tidlegare var det avgrensingar i lastekapasiteten på norske ringnótbåtar, fastsett til 2000 kubikkmeter. «Slaatterøy» har på si side 3 430 m3.

Med fint vêr og ein bråte med skip som skulle hala kolmule, tok dei ei stund å få alt opp.

– Det fungerer som eit køsystem. Du må bakerst i køen, og halar vatn i tre-fire timar, så har du fisk under kjølen i 20 minutt. Så er det på an igjen. Lite effektivt fiskeri, seier Asle og skryt over både båt, bruk og ikkje minst mannskapet sitt.

– Dei står verkeleg på og meistrar dette fartøyet. Det er slik me kan levera slike fangstar, avsluttar skipperen. For ordens skuld: Fangsten som vart innrapportert var på 3 500 tonn kolmule.