Det er rapportert eitt nytt tilfelle av korona i Austevoll - men berre familien skal ha vore nærkokntaktar.
Det er rapportert eitt nytt tilfelle av korona i Austevoll - men berre familien skal ha vore nærkokntaktar.

Nytt covid-19-tilfelle

Det er kome inn eitt nytt tilfelle med covid-19 til Austevoll. Personen med smitten har vore på vinterferie, men berre den nære familien skal vera nærkontaktar.

– Det nye tilfellet har ikkje samanheng med det me hadde i førre veke, opplyser kommuneoverlege Inger C. Uglenes til Marsteinen. Vidare er det kjent at personen med smitta har vore på vinterferie og berre hatt sin eigen familie som nærkontaktar.

Det totale talet med austevollingar som har hatt covid-19 ligg dermed på 39 tilfelle med eitt kvar dei to siste vekene.