Gunn Møgster krev at politikarane tar grep. Ho hatar å sjå den kommunale vegen gå opp i ruinar.
Gunn Møgster krev at politikarane tar grep. Ho hatar å sjå den kommunale vegen gå opp i ruinar.

Krev ny asfalt