I fjor steig prisen på sjøhytter med 11,5 prosent, ifølgje årsrapporten til Eiendom Norge. I år forventar meklarar at prisane stig ytterlegare. Her frå skjergarden i Kragerø. Foto: Geir Olsen / NTB / NPK
I fjor steig prisen på sjøhytter med 11,5 prosent, ifølgje årsrapporten til Eiendom Norge. I år forventar meklarar at prisane stig ytterlegare. Her frå skjergarden i Kragerø. Foto: Geir Olsen / NTB / NPK

Kraftig prisoppgang for sjøhytter i vente – meklarar skrur opp prisane

Meklarbransjen forventar at prisstiginga for hytter langs sjøen skal stige også i år. Prisane er dermed skrudde opp med 10 til 20 prosent.

I fjor steig prisen på hytter som ligg mindre 2.000 meter frå sjøen med heile 11,5 prosent, ifølgje årsrapporten til Eiendom Norge. Prisstiginga var mellom anna driven av at nordmenn i liten grad kunne feriere i utlandet.

I år vil prisen på sjøhyttene auke ytterlegare, meiner fleire meklarar Dagens Næringsliv har snakka med. Fleire har derfor skrudd opp prisen.

– Eg ventar ein markert prisoppgang i år, og trur prisane stig 15 prosent samanlikna med i fjor sommar, seier Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord til avisa.

Solberg meiner både «tvungen» og ønskt noregsferie vil drive prisoppgangen i regionen hans. I tillegg har hyttekontortrenden komme for å bli, rentene er svært låge, hytter ved sjøen har vore ei god investering, aksjemarknaden har gått godt og bustadprisveksten på Austlandet gir fleire moglegheit til å ta opp større lån, peikar han på.