Astrid Salthella og Constanse Vidia Wessel på langtur i vinterferien.
Astrid Salthella og Constanse Vidia Wessel på langtur i vinterferien.

Frå Joker til Joker