Arbeidarpartiet er uroa over kor langt pengane rekk, og stiller vidare spørsmål om ambisjonsnivået i Austevollpakken. Bjellandsbrekka inngår, men det er utan tunnel.
Arbeidarpartiet er uroa over kor langt pengane rekk, og stiller vidare spørsmål om ambisjonsnivået i Austevollpakken. Bjellandsbrekka inngår, men det er utan tunnel.

Usemje om reknestykket går opp