Vestland fylkeskommune har fått inn to anbod for drifting av fylkesvegen i Austevoll.
Vestland fylkeskommune har fått inn to anbod for drifting av fylkesvegen i Austevoll.

To anbod på drift av fylkesvegen