"Møkstrafjord" får selskap av "Sulafjord" når den normale B-ferja "Horgefjord" er ute av drift. Det vert normal drift i sambandet frå kloka 11:55-avgangen frå Krokeide. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.
"Møkstrafjord" får selskap av "Sulafjord" når den normale B-ferja "Horgefjord" er ute av drift. Det vert normal drift i sambandet frå kloka 11:55-avgangen frå Krokeide. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.

«Sulafjord» inn frå 11:55-avgangen frå Krokeide

B-ferja M/F «Horgefjord» har hatt tekniske vanskar, og vore ute av drift i morgontimane. Fjord1 opplyser at dei set «Sulafjord» inn som erstattar frå klokka 11:55 frå fastlandet.

Operativ leiar Bjørn G. Barstad i Fjord1 opplyser at dei no ligg «Sulafjord» inn i sambandet og held henne rede om det vidare skulle verta vanskar med «Horgefjord». Det har dei siste tida vore problem med både thrusterane og nokre brytarar om bord, som skulle ha vore mellombels ordna.

– No gjekk dei igjen før reservedelane om oss i hende, sjølv om me meinte at det var fiksa. Det var grunne til at me ikkje henta «Sulafjord» inn tidlegare. No kjem me til å leggja henne i Austevoll, seier Barstad