Ingen strengare tiltak i Austevoll, men risikovurderinga har auka frå nivå 1 til 2.
Ingen strengare tiltak i Austevoll, men risikovurderinga har auka frå nivå 1 til 2.

Risikonivået aukar frå nivå 1 til 2

Austevoll kommune auka risikonivået i tilknyting til pandemien frå nivå 1 til 2, går det fram av kommuen si nettside sundag.

Trass i ei rekkje strenge tiltak i Bergen og nabokommunane, blir det ikkje innført nye tiltak i Austevoll frå sundagskvelden.

Risikonivået har auka frå 1 til 2. Kva det betyr kan du lesa meir om på FHIs heimeside.

Heile statusoppdateringa ser du her.