Legane vert styrka: Øvst i trappa står Inge Arve Birkeland, Kjell Arne Bergstrøm, Inger Uglenes, nedst til venstre Sebastian Stenman og Hanna Wilkman. Til høgre Simen Wormdal Haug, som skal vikariera fram til nyttår. For ordens skuld: Legane er fullvaksinerte.
Legane vert styrka: Øvst i trappa står Inge Arve Birkeland, Kjell Arne Bergstrøm, Inger Uglenes, nedst til venstre Sebastian Stenman og Hanna Wilkman. Til høgre Simen Wormdal Haug, som skal vikariera fram til nyttår. For ordens skuld: Legane er fullvaksinerte.

Legekabalen har gått opp