Denne havørna i Flatanger er forhåpentleg framleis på vengene. Men mange ørner har tatt sin død i møte med vindturbinvenger i anlegga som er plasserte langs norskekysten. No har eit amerikansk selskap utvikla eit system der kunstig intelligens skal følge med på kva fuglar som nærmar seg anlegget, og vurdere om den nærmaste turbinvengen skal stanse medan fuglen passerer. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Denne havørna i Flatanger er forhåpentleg framleis på vengene. Men mange ørner har tatt sin død i møte med vindturbinvenger i anlegga som er plasserte langs norskekysten. No har eit amerikansk selskap utvikla eit system der kunstig intelligens skal følge med på kva fuglar som nærmar seg anlegget, og vurdere om den nærmaste turbinvengen skal stanse medan fuglen passerer. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Kunstig intelligens kan redusera talet på havørn som blir drepne av vindturbinar

Vindkraftverk tar livet av mange havørn. Eit system frå det amerikanske selskapet IdentiFlight brukar kunstig intelligens for å redusere talet på ørn som døyr av samanstøyt med turbinvenger.

Eit fugleidentifiserings-system for vindkraftanlegg er utvikla av det amerikanske selskapet IdentiFlight. Systemet består av ein spesiell type kamera kalla ‘Wide Field of View’, som er installerte på stativ rundt vindkraftanlegget. Kameraa identifiserer arten, flyretninga og kor lang tid det tar før fuglen eventuelt kolliderer med blada på vindturbinane, skriv Teknisk Ukeblad. Systemet skal ta ei avgjerd om å bremsa vindturbinen som er nærmast fuglen, eller til stoppe dei heilt.

Systemet skal ha redusert talet på døde rovfuglar med 82 prosent i ein vindpark i den amerikanske staten Wyoming, beståande av vindturbinar med ein rotordiameter på 82,5 meter.

Vindturbinar er livsfarlege for fuglar som flyr langs kysten. I Noreg har ein enkelt vindpark på 68 turbinar tatt livet av 49 havørn i ein periode på sju år. Ei undersøking nordaust i Tyskland viste at 137 havørn vart drepne av vindturbinar frå 2002–2017. Tuppen av ein turbinvenge kan bevega seg i 200 km/t.

Biolog ved det danske ornitologiske samfunn Knud Flensted strekar under at problemet som har størst betydning for fuglane, iallfall i Danmark, er at vindturbinar som er sette opp på havet, skremmer endene som leitar etter mat i området, skriv TU.