Trass i dei 65 åra sine, klarar Heine godt å gjera dei underlegaste krumspringa for å få festa boksen med spon i botn til treet i Selbjørnsmarka.
Trass i dei 65 åra sine, klarar Heine godt å gjera dei underlegaste krumspringa for å få festa boksen med spon i botn til treet i Selbjørnsmarka.

Ei tid for ugler