"Rygervakt" frå Rødne skal avløysast av ein ny katamaran frå Buksér og bergning. Arkivfoto.
"Rygervakt" frå Rødne skal avløysast av ein ny katamaran frå Buksér og bergning. Arkivfoto.

Buksér og berging skal driva ambulansebåten

Skipsrevyen melder at Buksér og berging frå Lysaker har vunne anbodet om ambulansebåt i Austevoll frå januar 2022.

I konkurranse med åtte andre selskap, blant dei Rødne Ambulanse som alt har hatt to anbodsperiodar i tenesta, var det Buksér og berging som trekte det lengste strået opm ambulansebåt i Austevoll. Selskapet er mest kjent for slepebåttenestene sine, men har òg ei stor kontrakt med Kystverket for operasjon av 20 losfartøy kring i Noreg.

Dagleg leiar Vetle J. Sverdrup seier til Marsteinen at det er ein del synergiar å henta ut mellom dei relativt raske losbåtane og ambulansefartøy.

– Dette er den fyrste reindyrka ambulansekontrakten me vinn, seier han til Marsteinen.

Ambulansebåten vert ein katamaran som i fylgje Skipsrevyen skal ha gå i 30 knop ved fulle drivstofftankar og ha ei rekkevidde på 150 nautiske mil i roleg vêr.

– Me har eir ferdig konsept som skal byggast og optimaliserast vidare, seier Sverdrup til Skipsrevyen. Designen er utvikla i samarbeid med verft og intern kompetanse i selskapet, går det fram av artikkelen.

Marsteinen kjem attende med prospekt og informasjon om fartøyet når me har det i hende frå reiarlaget. Formelt sett går klagefristen ut den 15. februar frå dei andre tilbydarane i konkurransen.

Saka er oppdatert etter beskjed frå Buksér og berging som hadde feilinformert Marsteinen. Toppfart på båten er 30 knop, men i artikkelen stod det 22 knop. Minstekrav i kontrakten er 30 knop.