Sedskap og vald er ein aukande trend, om ein skal sjå på politistatistikken i Austevoll.
Sedskap og vald er ein aukande trend, om ein skal sjå på politistatistikken i Austevoll.

Austevollpolitiet:

Auke i sedskap og valdsbrot