Leiar i Husfildslaget Karoline Blix saman med kursleiar Mona Vik Østervold. Begge er oppglødde over at interessa for handarbeid aukar.
Leiar i Husfildslaget Karoline Blix saman med kursleiar Mona Vik Østervold. Begge er oppglødde over at interessa for handarbeid aukar.

Auka interesse for handarbeid