Arbeiderpartiet programfestar halvering av ferjeprisane. Anja Heggholmen vonar at dette vil stimulera næringslivet langs kysten. Foto: privat
Arbeiderpartiet programfestar halvering av ferjeprisane. Anja Heggholmen vonar at dette vil stimulera næringslivet langs kysten. Foto: privat

Stortingsvalet:

Ap vil stimulera eksport med halvert ferjepris