Storebø skule treng meir plass frå hausten av. No vert det foreslått ei brakkeløysing og å setja i stand eitt klasserom som manglar tilstrekkeleg dagslys.
Storebø skule treng meir plass frå hausten av. No vert det foreslått ei brakkeløysing og å setja i stand eitt klasserom som manglar tilstrekkeleg dagslys.

Korttidsløysing:

Tilrår brakke og rehabilitera eitt klasserom