Når dei reine spotprisen på Nordpool per kilowatt/time er over 50 øre, eller 69,9 øre inklusive avgifter og mva, slår kraftlaget si garantikraft inn. Frå 6. til 10. januar nytte kundane godt av det.
Når dei reine spotprisen på Nordpool per kilowatt/time er over 50 øre, eller 69,9 øre inklusive avgifter og mva, slår kraftlaget si garantikraft inn. Frå 6. til 10. januar nytte kundane godt av det.

Stor auke i straumforbruket