Sky (engelsk uttale) vart teken frå hundegarden, som eigaren Ola Haraldseid har låst fordi hunden ved eit par høve hadde kome seg ut i hagen. Hunden vart funnen forslått på Hufthamar sundag.
Sky (engelsk uttale) vart teken frå hundegarden, som eigaren Ola Haraldseid har låst fordi hunden ved eit par høve hadde kome seg ut i hagen. Hunden vart funnen forslått på Hufthamar sundag.

Kven bortførte og skambanka Sky (5 ½)?