Vegstubben frå Fagerbakke via Liabrotet til Solesvik er utrygg for mjuke trafikkantar. Det skal lagast gang- og sykkelsti og planlegginga er vedteke.
Vegstubben frå Fagerbakke via Liabrotet til Solesvik er utrygg for mjuke trafikkantar. Det skal lagast gang- og sykkelsti og planlegginga er vedteke.

Har trua på vegpengar alt i 2022