Ved å bruka gamle toalettruller til å så frø går dyrkinga som ein leik. Toalettrullen er nedbrytbar.
Ved å bruka gamle toalettruller til å så frø går dyrkinga som ein leik. Toalettrullen er nedbrytbar.

Grøne snikkarhender