Adrian Lervåg Skår (34) er ein av dei fyrste i Noreg til å bruka LED-panel i stadenfor greenscreen i filminga.
Adrian Lervåg Skår (34) er ein av dei fyrste i Noreg til å bruka LED-panel i stadenfor greenscreen i filminga.

Utfordrar filmbransjen med ny metode.