Jarle Vae oppmodar alle til å skifta batteri og elles sjekka brannvarslarane i dag. Pressefoto.
Jarle Vae oppmodar alle til å skifta batteri og elles sjekka brannvarslarane i dag. Pressefoto.

Pressemelding:

– Sjekk røykvarslarane i dag

Levande lys, peiskos, matlaging og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida. Gjer det difor til ein hugseregel å teste røykvarslarane og byte batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.
– Alle bustader og hytter skal ha røykvarslarar og du må ha minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er stengd, seier tilsynsingeniør Jarle Vae ved HavNett AS/ Austevoll Kraftlag SA.

Røykvarslardagen er eit samarbeid mellom brann- og feiarvesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Test røykvarslaren
Test røykvarslaren ved å halde ”test-knappen” inne nokre sekund. Røykvarslaren skal då byrja å pipa. Om han ikkje gjer det, må du byta batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpa ny varslar. Om røykvarslaren gjev frå seg korte pip, vil det seia at batteriet byrjar å bli dårleg. Då må du byta batteriet med ein gong.

Bruk gjerne Røykvarslardagen til å hjelpa nokon som ikkje greier å teste eller byte batteri sjølv. Ein ny røykvarslar kan også vere ei fin førjulsgåve.

– Me tilrår seriekopla røykvarslarar, slik at alle varslarane pip samstundes ved brann. Dette kan gje deg verdifull tid til å evakuera, til dømes om ein brann startar i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan vera med på å redda liv, seier Vae.

Bør testast jamleg
Ein bør normalt byta røykvarslarar etter åtte til ti år. I rom med mykje støv og skit kan detektoren bli ustabil og gje falske alarmar, fordi sensoren blir skiten eller støvete. I slike miljø vil levetida til røykvarslaren vere kortare. Røykvarslarar er EE-avfall som ein ikkje skal kasta i søpla. Gamle røykvarslarar kan leverast gratis til forhandlarar og til din lokale attvinningsstasjon.

– Røykvarslarar bør ein testa jamleg og kvar gong du har vore bortreist over lengre tid, seier Vae.

røykvarslerdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som betrar branntryggleiken.

FAKTA:

– Ha minst ein røykvarslar i kvar etasje.
– Røykvarslarar skal monterast på det høgaste punktet i taket og minst ein halv meter frå veggen.
– Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom når døra mellom romma er stengd.
– Har du ein bustad med mange rom eller fleire etasjar bør du ha seriekopla røykvarslarar. Då pip alle varslarane samstundes ved brann.
– Vel optisk røykvarslar. Dei fleste bustadbrannar startar som ulmebrannar, og då er optiske røykvarslarar best.
– Det er forhandlarane som er ansvarlege for at røykvarslarane dei sel er produserte i samsvar med regelverket. Det du må sjekke, er at varslaren er CE-merka.