Norsk marineflygar ved MTB-ar på Shetland under krigen. Det må vera frå åra 1943 eller ’44, og er me heldige er det treet frå Hestavika han er og hentar på veg til London. Det har ikkje lukkast Marsteinen å identifisera flygaren. Foto: Arkivverket.
Norsk marineflygar ved MTB-ar på Shetland under krigen. Det må vera frå åra 1943 eller ’44, og er me heldige er det treet frå Hestavika han er og hentar på veg til London. Det har ikkje lukkast Marsteinen å identifisera flygaren. Foto: Arkivverket.

Kong Haakon fekk juletre frå Hestavika