Magnus Stangeland (Sp) meinte at klagene på kråkebolleløyva fortente ein disuksjon i kommunestyret. Når fleirtalet sa nei, meiner Stangeland det vitnar om maktarroganse. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.
Magnus Stangeland (Sp) meinte at klagene på kråkebolleløyva fortente ein disuksjon i kommunestyret. Når fleirtalet sa nei, meiner Stangeland det vitnar om maktarroganse. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Høg temperatur om kråkebollar