Rune Gustavsen (til venstre) i full gang med å skifta membranfilter i vassverket. Her saman med lokale mannskap i Børge Berland og Håkon Nyheim (til høgre).
Rune Gustavsen (til venstre) i full gang med å skifta membranfilter i vassverket. Her saman med lokale mannskap i Børge Berland og Håkon Nyheim (til høgre).

Hektisk filterskifte på vassverket