Kristianne Solheim ser fram til det komande året. Ho har mykje på agendaen og gler seg til å ta fatt på utfordringane.
Kristianne Solheim ser fram til det komande året. Ho har mykje på agendaen og gler seg til å ta fatt på utfordringane.

Gjer verksemd av hobbyen