Politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt saman med Claus Lundekvam. Begge er glade for å bli inviterte inn på skulane, slik at dei kan komma i dialog med elevane som eit ledd i å forebygga rusmisbruk.
Politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt saman med Claus Lundekvam. Begge er glade for å bli inviterte inn på skulane, slik at dei kan komma i dialog med elevane som eit ledd i å forebygga rusmisbruk.

Åtvarar ungdom om farane med rusmidlar