Flaskehalsen over Bjelland får 10 millionar kroner frå regjeringa si satsing på sjømatvegar. Føresetnaden er at fylkeskommunen kvitterer ut resten av byggjesummen.
Flaskehalsen over Bjelland får 10 millionar kroner frå regjeringa si satsing på sjømatvegar. Føresetnaden er at fylkeskommunen kvitterer ut resten av byggjesummen.

10 000 000 statlege kroner til flaskehals