Kor går grensa for dei ulike politiske partia i diskusjonen om naturmangfaldet? Illustrasjonsfoto frå Haukanesmarka.
Kor går grensa for dei ulike politiske partia i diskusjonen om naturmangfaldet? Illustrasjonsfoto frå Haukanesmarka.

Sprikande frå politikarane om naturmangfald