Ferde får stadfestinga si, om det betyr snarleg slutt på bompengane er ikkje hogd i granitt.
Ferde får stadfestinga si, om det betyr snarleg slutt på bompengane er ikkje hogd i granitt.

Snart slutt på bompengane