Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Høgre ved Morten Storebø og Kristeleg folkeparti ved Rolf Tore Hellesøy legg fram budsjettet sitt í formannskapsmøtet tysdag. Der prioriterer dei ungdommen. Arkivfoto frå underteikning av den valtekniske avtala etter valet i 2019.
Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen, Høgre ved Morten Storebø og Kristeleg folkeparti ved Rolf Tore Hellesøy legg fram budsjettet sitt í formannskapsmøtet tysdag. Der prioriterer dei ungdommen. Arkivfoto frå underteikning av den valtekniske avtala etter valet i 2019.

Budsjettlekkasje:

Satsar på ungdommen